Zakres usług

Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)

Prowadzenie książek przychodów i rozchodów

Prowadzenie ryczałtu i karty podatkowej

Prowadzenie kadr i płac

Szkolenia BHP

Dodatkowe usługi