Cennik

Ceny świadczonych usług przez nasze biuro ustalane są zawsze indywidualnie, w drodze negocjacji z Klientem.

Cena uzależniona jest między innymi od:

  • formy opodatkowania,
  • formy prawnej,
  • ilości dokumentów księgowych,
  • innych – np. czy Klient jest płatnikiem VAT, czy księgowaniu podlegają transakcje zagraniczne UE itp.


Oferujemy zarówno prowadzenie pełnej księgowości, jak i obsługę księgową firm rozliczających się w sposób uproszczony. Ponadto wykonujemy rozliczenia podatkowe i oferujemy  usługi z zakresu kadr i płac. 

Cena naszych usług zależy od wybranego przez Klienta zakresu obsługi.

Poniższy cennik służy do wyliczenia szacunkowych kosztów obsługi. Nie jest ofertą w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego.
Ostateczny koszt ustalany jest z każdym klientem indywidualnie. Ceny nie zawierają podatku VAT, który na usługi księgowe wynosi 23%.

Zapraszamy do wysłania formularza kontaktowego w celu indywidualnej wyceny.

Przykładowe ceny usług
1. Ryczałt – od 200,00 zł/1 miesiąc;
2. Ryczałt z ewidencjami VAT – od 250,00 zł/1 miesiąc;
3. Książka przychodów i rozchodów – od 200,00 zł/1 miesiąc;
4. Książka przychodów i rozchodów z ewidencjami VAT – od 300,00 zł/1 miesiąc;
5. Księgi handlowe (pełna księgowość) – od 800,00 zł/szt.;
6, ZUS (wraz z przekazem elektronicznym) – od 50,00 zł/szt.;
7. Obsługa kadrowo-płacowa (do 2 pracowników) – od 100,00 zł/szt.;
8. Prowadzenie ewidencji środków trwałych – 10,00 zł/szt.;